Bel ons op:
0223 611 000

Disclaimer

Noordstad Hypotheken BV, Noordstad Makelaardij van Twillert en Noordstad Vermogen (hierna te noemen Noordstad Groep) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Noordstad Groep behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Noordstad Groep garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Noordstad Groep is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Noordstad Groep of door u aan Noordstad Groep middels een website van Noordstad Groep of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Noordstad Groep geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Noordstad Groep. Noordstad Groep kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Noordstad Groep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op overeenkomsten met Noordstad Groep zijn de bepalingen van de polisvoorwaarden en reglementen van Noordstad Groep van toepassing. Noordstad Groep behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze polisvoorwaarden en reglementen kunt u opvragen bij Noordstad Groep (Julianaplein 122, 1781 HE Den Helder). Noordstad Groep garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Noordstad Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Datum disclaimer: 13-01-2022